Tablo/Oznamká

Pedagogická A Sociálna Akadémia Lučenec 4.D
Súkromná stredná odborná škola - Magan szakkozépiskola, Rimaszombat
Sólo fotenie Vlaďka